Гувоҳ (Джош Мак-Дауэлл) 47 bob

47-Боб - Гувоҳ. Ўзбек тилида Аудио китоб Онлайн

Тарик ухлай олмаслигини билиб, югуриб келишга қарор қилди. Шортик, футболка ва кроссовкасини кийиб, ҳеч кимни уйғотиб юбормаслик учун уйдан иложи борича секин чиқиб кета бошлади. Энди чиқиб кетай деб турганда, югуришдан қайтиб келаётган Далияни қаршисида кўриб ҳайрон бўлди.
— Ҳайрли тонг, — деди Тарик жилмайиб.
— Салом, — деб жавоб берди Далия истаб-истамай.
Тарик уни ўпмоқчи бўлганда Далия орқага сурилди.
— Нима бўлди? — деб сўради Тарик.
— Бу ерда эмас, — деб пичирлаб гапирди Далия ёнидаги ухлаб ётган портьени уйғотиб юбормаслик уч‑
ун. Далия ишора билан Тарикни ўз ортидан чақирди ва квартал бўйлаб югуриб кетди. Тарик унга етиб олиб, савол
берди:
— Нима бўлди? Мендан хафамисан?
— Нималар деяпсиз, устимдан куляпсизми? — деб сўради Далия.
— А, даданг билан имон ҳақида гаплашганим учун мендан хафа бўлдингми?
— Сиз чиндан ҳам тушунмаяпсизми?
— Менимча, йўқ, — деди Тарик. — Ўзи нима бўлди?
— Дадам билан Исо ҳақида шунчаки гаплашиб бўлмай‑
ди, Тарик, — деб жавоб берди Далия. — Ахир, дадам мут‑
лақо ғайришуур. У сиздан масиҳийликни тан олишингиз‑
ни талаб қилади, бўлмасам мен билан учрашишингизга
йўл қўймайди. Тўй ҳақида-ку умуман унутишингиз мум‑


кин. Барибир бўлмайди. Сиз ҳаммасини расво қилмоқ‑
чимисиз? Мен бўлсам, мени севасиз, деб ўйлардим.
— Мен сени севаман.
— Унда Муқаддас Китоб ҳақидаги гапларни унутинг.
Бу гаплар барибир яхшиликка олиб бормайди.
— Лекин менга қизиқ туюляпти.
— Бас қилинг, — деди Далия. — Сиз ҳазиллашяп‑
сизми?
— Мен ҳаммасини жиддий гапиряпман, — деди Тарик.
— Сиз бу йўл билан дадамнинг илтифотига сазовор бўлмоқчимисиз? Аслида масиҳий бўлиб қолганингиз би‑
лан ҳеч нарса ўзгариб қолмайди.
— Масиҳий эмас, Исонинг издоши, — деб Тарик қав‑
мбоши Нур сўзларини айтиб гапига аниқлик киритди.
— Нима фарқи бор? — деб жавоб берди Далия аниқликдаги юморни тушунмай.
— Қулоқ сол, — деб гапини бошлади Тарик, — бошида мен ҳақиқатдан ҳам илтифот кўрсатиб даданг билан дўстлашиб олмоқчи эдим. Албатта, мен дадангга ёқиб қолишни истайман. Бўлмасам, у сени ўзининг ёрдамчиси Юсуфгами ёки бошқасигами турмушга бериб юборади.
— Бас қилинг! — деди Далия кўзларини осмонга қа‑
рата. — Бундай ҳодиса ҳеч қачон содир бўлмайди.
—Бу гапинг кўнглимни тўқ қилди, — деди Тарик. Улар Бутруснинг кўчаларидан ён атрофга қарамай югуриб кетишарди. — Лекин гап шундаки, даданг қанча кўп гапиргани сари, менинг қизиқишимни шунчалик оширди.
— Ростданми? — Далиянинг бунга ишониши қийин бўлди.
— Ҳа, бу рост, — деб жавоб берди Тарик. — Яна бир ҳақиқат шуки, мен кечаси билан ухламай даданг менга берган Янги Аҳдни ўқиб чиқдим.
— Ҳаммасиними? — деб ҳайрон бўлди Далия.
— Ҳаммасини, — деди Тарик.


— Нега?
— Менга қизиқ бўлиб туюлди, — деб жавоб берди Та‑
рик. — Исо қачонлардир қайтиб келиши ҳақида би‑
ласанми?
— Бўлиши мумкин, — деди Далия ишончсизлик билан.
— Сен Исонинг қайтиб келишига ишонмайсанми?
— Билмадим, — деб жавоб берди Далия ва Тарикни югуришини тезлаштиришига мажбур қилди.
— Нега билмайсан? — деди Тарик Далияга етиб олиб.
— Мен нимага ишонишни ҳам билмайман, бу ҳақда гаплашгим ҳам келмаяпти.
Далия янаям тезроқ югуриб кетди ва Тарик ортидан қичқирди:
— Қулоқ сол, нимадан бунчалик қўрқяпсан?

 

Guvoh 47-bob D-McDowell. Kitob O'zbek tilidagi yaxshi Audiokitob Online